Caroline Raat

Klok luiden of niet?

Denk je erover een melding van een vermoeden van een misstand te doen? Klik op de vraagtekens voor uitleg en tips. Vraag advies voordat je de melding doet.

Misstand of niet?
Feedback
Verplicht melden
Geweten
Bewijs
Omgeving
geheimhouding
Vertrouwenspersoon
Collega of leidinggevende
bestuur en management
Schade aan derden
Angst
anonimiteit
Alternatief
Positie
Melding doen
Naar de media