Caroline Raat

Tarieven

Ratio Recht hanteert lage tarieven voor particulieren en mkb. Caroline Raat werkt regelmatig samen met rechtsbijstandsverzekeraars. Bent u verzekerd, meld dat dan direct!

Voor particulieren zijn de tarieven inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW. Caroline Raat vraagt meestal een voorschot.

Op de werkzaamheden en tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Consult75
Bestuderen stukken (dossier, brieven, mails)95
Schrijven stukken (brieven, mails)120
Opstellen bezwaar- of beroepschrift150
Vertegenwoordiging in rechte175
Onderhandelen / overleggen met wederpartij of andere partijen160