Tarieven

Ratio Recht hanteert lage tarieven voor particulieren en mkb. Caroline Raat werkt regelmatig samen met rechtsbijstandsverzekeraars. Bent u verzekerd, meld dat dan direct!

Voor particulieren zijn de tarieven inclusief BTW, voor bedrijven exclusief BTW. Caroline Raat vraagt meestal een voorschot.

Op de werkzaamheden en tarieven zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Consult75
Bestuderen stukken (dossier, brieven, mails)90
Schrijven stukken (brieven, mails)100
Opstellen bezwaar- of beroepschrift110
Vertegenwoordiging in rechte145
Onderhandelen / overleggen met wederpartij of andere partijen120

Neem contact op met mr. dr. Caroline Raat

Deel deze pagina

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Caroline Raat