Woo-rechter: NCTV moet beter zoeken

Een mooie overwinning voor mijn klant, een internationale NGO. Wat voor ons wel duidelijk was, was dat voor de rechtbank Amsterdam ook. De minister van justitie (afdeling NCTV) had niet goed gezocht naar de gevraagde documenten. De ‘zoekslag’ moet dus beter. De vraag is nu wel: wat gaat de NCTV hiermee doen? Hoe gaat er worden gezocht en vooral: gaat de NCTV zich nu wel aan de door de rechter opgelegde termijn houden?

Op 4 april 2022 geef ik weer de hoog gewaardeerde cursus Wet open overheid: achtergrond en praktijk