Welkom

Voor een snelle, goede en eerlijke oplossing.
Ratio Recht
Voor bedrijven
Voor particulieren
Wob
AVG en privacy
Misstanden

Mr. dr. C. (Caroline) Raat heeft veel ervaring met het oplossen van problemen met de overheid. Zij heeft jarenlange ervaring als ambtenaar en extern adviseur en weet dus goed de weg.
Caroline Raat wordt veel gevraagd als deskundige auteur, spreker en docent. Zij levert hoge kwaliteit en laat zich niets wijsmaken.
Ratio Recht werkt sinds 2006 voor vele bedrijven en particulieren. Ratio Recht is gespecialiseerd in complexe en weerbarstige zaken en knokt voor u als dat nodig is.
Ratio Recht is specialist staats- en bestuursrecht en procederen met de overheid (rijk, gemeente, provincie, waterschap).
Ratio recht wil zijn kennis en ervaring graag inzetten om u te helpen. Door: gesprekken en onderhandelen, verzoeken, procedures en klachtzaken.
Ratio Recht bestaat sinds 2006. Caroline Raat heeft in die tijd al veel klanten kunnen helpen, onder meer in bezwaar- en beroepszaken. Caroline Raat heeft aan diverse universiteiten gewerkt als docent/onderzoeker en is sinds 2006 zelfstandig ondernemer. Zij is o.m oprichter van het Platform onafhankelijke onderzoekers. Verder werkt zij als auteur voor Kluwer, Sdu en Berghauser Pont. Ook is zij Geregistreerd Docent op het gebied van Wob, privacyrecht, behoorlijk bestuur, integriteit en recht en bestuursprocesrecht.

Read More

Ratio Recht heeft veel ervaring met het helpen van ondernemers in zaken met de overheid:

– gemeente;
– provincie;
– ministerie;
– uitvoeringsorganen.

Ratio Recht heeft kennis van veel bestuursrechtelijke gebieden:
– vergunningen, ontheffingen;
– subsidies;
– handhavingszaken;
– Bibob en horeca

Read More

Ratio Recht heeft veel ervaring met het helpen van ondernemers in zaken met de overheid:

– gemeente;
– provincie;
– ministerie;
– uitvoeringsorganen.

Ratio Recht heeft kennis van veel bestuursrechtelijke gebieden:
– vergunningen, ontheffingen;
– handhavingszaken;
– privacy en mensenrechten

Read More

Ratio Recht is erkend specialist op het gebied van openbaarheid van bestuur. Caroline Raat schrijft boeken en artikelen en geeft cursus op dit terrein.

Ratio Recht kan voor u een Wobverzoek opstellen dat grote kans van slagen heeft. Ook kan Ratio Recht voor u een bzwaar- of beroepsprocedure voeren over de Wob.

Read More

Ratio Recht is specialist op het gebied van privacyrecht. Caroline Raat is auteur en docent op het gebied van de AVG en mensenrechten.

Is uw privacy door de overheid geschonden of wilt u inzage in uw persoonsgegevens, dan kan Ratio Recht u helpen. Ratio Recht kan u ook bijstaan in procedures hierover.

Read More

Ratio Recht heeft ervaring in het helpen van mensen die in hun werk een misstand tegenkomen: klokkenluiders. Caroline Raat is auteur, expert, onderzoeker en docent op dit terrein. Ratio Recht kan u bijstaan als u zich benadeeld voelt door de werkgever, bijvoorbeeld bij ontslag. Schakel snel hulp van Caroline Raat in.

Ga naar de beslistool “Klok luiden of niet”

Lees de artikelen op deze website

Neem contact op met mr. dr. Caroline Raat

Deel deze pagina

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Caroline Raat