0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

 

Tarieven

Ratio Recht werkt voor particulieren op basis van vaste uurtarieven. Het eerste oriŽnterende gesprek of het eerste oriŽnterende mailcontact van een half uur is gratis. In dat gesprek of contact kan worden beoordeeld of Ratio Recht iets voor u kan betekenen en welke verschillende mogelijkheden er zijn. 

Vooraf ontvangt u een voorschotnota voor de eerste werkzaamheden. De hoogte ervan is gebaseerd op een schatting van het aantal uren. Na voldoening gaat Ratio Recht voor u aan het werk. Als er aan het eind een positief saldo is, wordt dit uiteraard teruggestort.

Alle overige kosten, zoals griffierecht, verzendkosten en reiskosten worden op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Uiteraard streeft Ratio Recht ernaar deze zo laag mogelijk te houden. Leest u de Algemene Voorwaarden.

Tarieven voor particulieren zijn altijd op uurbasis inclusief BTW in Euro. Klik hier om te lezen wat Ratio Recht voor u kan doen.

Tarieven per uur m.i.v. 1 september 2018:

Consult, waaronder lezen en schrijven mail aan klant 70,--
Bestuderen dossier 80,--
Bijwonen gesprek / vergadering (o.m. met wederpartij) 90,--
Juridisch advies 90,--
Brieven, bezwaar- en beroepschriften, pleitnota's etc. 100,--
Vertegenwoordiging in rechte 140,--
 Reistijd > een uur, ex. reiskosten  50,--

Voor uurtarieven of fixed fees voor bedrijven en organisaties kunt u contact opnemen. Deze zijn o.m. afhankelijk van de complexiteit van de zaak. Klik hier om te lezen wat Ratio Recht voor u kan doen. Prijs per advies of per project is ook mogelijk. 

     Neem contact op