0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

Juridisch advies aan particulieren

Een veelgehoorde klacht over advocaten, juridisch adviseurs en rechtsbijstandsverzekeraars is dat zij weinig tijd nemen om goed naar het verhaal van de klant te luisteren. Ook schrijven zij vaak op het allerlaatste moment pas hun brieven, pleitnota’s etc. , waardoor de inhoud niet meer met de klant besproken kan worden. Het komt voor dat  brieven worden verstuurd waarmee de klant het niet eens is.

Het is belangrijk dat een rechtskundig adviseur het verhaal van de klant goed verwoordt. Vaak zal Ratio Recht wel, op grond van de eigen vakkennis, een bepaalde inhoud en formulering adviseren om de kans van slagen in een kwestie te vergroten. 

Een kort consult is bij deze werkwijze niet altijd voldoende. Om de kosten voor de klant te beperken, hanteert Ratio Recht een laag gesprekstarief. Doordat tijdens zo’n gesprek alle relevante gegevens voor een zaak aan de orde komen, is er minder tijd nodig voor het opstellen van brieven, bezwaarschriften of andere stukken. Ook zal Ratio Recht ernaar streven om concepten van brieven etc. tijdig aan de klant te sturen, zodat hij erop kan reageren.

Ratio Recht vertelt u direct als een zaak op voorhand zinloos is, bijvoorbeeld omdat u te laat bent, of omdat de zaak waarmee u het niet eens bent, in overeenstemming met het recht is. Op die manier voorkomt Ratio Recht dat u onnodig kosten maakt.

Klik hier voor meer informatie over de tarieven voor particulieren. In overleg kan voor mensen met een laag inkomen een aangepast tarief gelden.

Voor deze en vergelijkbare zaken kunt u bij Ratio Recht terecht:

  • Geschillen met gemeentes, uitkeringsinstanties, provincies, waterschappen of ministeries, zoals Wmo-voorzieningen, APV- of horecavergunningen en subsidies, openbaarheid van bestuur;

  • Klachten over onbehoorlijk gedrag van overheden en/of ambtenaren,  zoals onbeleefdheid, traagheid, discriminatie of geweld;

  • Problemen met de overheid als werkgever.

N.B.: Ratio Recht behandelt uitsluitend zaken tussen of met overheden. Voor strafzaken echtscheidingen, problemen met buren, met bedrijven of instanties zoals ziekenhuizen verwijst Ratio Recht u naar het Juridisch Loket. Ratio Recht is gevestigd in Voorschoten.

     Neem contact op