0649 897 981 

        Probleem met de overheid?

contact

tarieven

voorwaarden

over Ratio Recht

publicaties

 

 

 

Juridisch advies aan bedrijven en organisaties

Bedrijven, maatschappelijke instellingen, maar ook andere verenigingen en stichtingen hebben voortdurend te maken met de overheid. Denkt u maar aan:

  • vergunningen (drank- en horeca, evenementen, etc);

  • subsidies;

  • contracten met de overheid;

  • klachten over gedragingen van overheden en ambtenaren;

  • bezwaar- en beroepsprocedures;

  • Wobverzoeken.

Zij kunnen hier direct bij betrokken zijn, maar ook indirect, bijvoorbeeld door een vergunning die aan een ander wordt verleend.

Mr. dr. Caroline Raat heeft veel ervaring in bestuursrechtelijk adviseren procederen. Bovendien heeft zij bestuurskundige kennis van overheidsorganisaties, en zij heeft gewerkt als ambtenaar. Al enige jaren is zij zelfstandig ondernemer. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat u op het juiste moment een bepaalde vergunning aanvraagt of in overleg treedt met vertegenwoordigers van de gemeente, de provincie, het waterschap of het ministerie. Op die manier kunt u juist vervelende en langdurige procedures voorkomen. Ratio Recht heeft bovendien een grondige kennis van  wet- en regelgeving waar u mee te maken kunt krijgen.

Ratio Recht behandelt wel bouw- en kapvergunningzaken die met de WABO of de Wro te maken hebben, maar geen complexe milieukwesties.

     Neem contact op